Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння

Перейти до оригіналу документу

Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння Association Internationale D'essais de Semences Internationale Vereinigung fur Saatgutpriifung

 
Адреса Секретаріату: Secretariat, Ztirichstrasse 50, P.O. Box 308, 8303 Bassersdorf, CH-Switzerland
Телефон: +41-44-838 60 00
Факс:+41-44-838 60 01
Електронна пошта: ista.office@ista.ch
Інтернет-сайт: http://www.seedtest.org
 

КОНСТИТУЦІЯ

(редакція на 22.06.2010 року)
Прийнято на позачерговому засіданні у Вашингтоні, округ Колумбія, 4 червня 1971 року, зміни внесено на чергових засіданнях у Варшаві в 1974році, у Брісбені в 1986році, у Копенгагені в 1995році, в Анже у 2001 році, у Будапешті у 2004 році, у Бангкоці у 2005 році, у Цюріху у 2006 році, в Ігуасу Фоле у 2007році, у Цюріху у 2009 році та в Кельні у 2010 році.

Стаття I Назва

Асоціація відома як Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння (далі - Асоціація).

Стаття II Місцезнаходження

Штаб-квартира Асоціації знаходиться в офісі Генерального секретаря. Зміна місцезнаходження штаб-квартири повинна бути схвалена більшістю голосів Виконавчого комітету.

Стаття III Цілі

 1. Першочерговою метою Асоціації є розробка, прийняття й публікація стандартних процедур відбору зразків насіння й випробування насіння, а також сприяння однаковому застосуванню цих процедур для оцінювання насіння, що є в обігу в міжнародній торгівлі.
 2. Другорядними цілями Асоціації є активне сприяння науковим дослідженням в усіх сферах насінництва й насіннєвих технологій, у тому числі у сферах відбору зразків насіння, випробування насіння, зберігання насіння, обробки та розповсюдження насіння, заохочення сертифікації видів (сортів) насіння, участь у конференціях та навчальних курсах, спрямованих на досягнення цих цілей, а також започаткування та підтримання зв'язку з іншими організаціями, які мають спільні або пов'язані інтереси у сфері насінництва.

Стаття IV Уряд

 1. Слово "уряд" означає члена Організації Об'єднаних Націй або її спеціалізованих установ, або окремих організацій, визнаних міжнародними форумами.
 2. Призначеним органом є орган, призначений урядом діяти від його імені під час призначення призначених членів, а також спільно з Асоціацією.
 3. Призначеним членом є персональний член, який призначений їхнім призначеним органом та який відповідно до положень статті IX має право голосу на засіданнях Асоціації.
 4. Лабораторією члена є лабораторія, яка використовується для випробування насіння на підтримку Асоціації та її цілей і яка є прийнятною для Асоціації.
 5. Персональним членом є особа, яка залучена в науково-практичному випробуванні насіння чи в проведенні технічного контролю діяльності на підтримку Асоціації та її цілей і яка є прийнятною для Асоціації. Персональний член може бути назначений лабораторією члена для представлення лабораторії члена у справах Асоціації.
 6. Асоціативним членом є особа, яка не є персональним членом, але підтримує Асоціацію та її цілі, та яка є прийнятною для Асоціації.
 7. Корпоративним членом є будь-яка організація, яка підтримує Асоціацію та її цілі, сплачує Асоціації відповідні щорічні внески та яка є прийнятою для Асоціації.
 8. Почесним довічним членом є особа, яка, на думку Асоціації, зробила вагомий внесок в Асоціацію й статус якої відзначено шляхом проведення голосування.
 9. Акредитованою лабораторією є лабораторія члена, акредитована Виконавчим комітетом відповідно до стандартів акредитації, погоджених згідно з підпунктом 15 пункту "с" статті VII Конституції.

Стаття V Службовці

 1. Службовцями Асоціації є: Президент; Віце-президент.
 2. Строк перебування на посаді Президента й Віце-президента триває протягом часу між черговим засіданням, на якому їх було призначено, до чергового засідання, яке проводиться на третій рік після чергового засідання, на якому їх було призначено.
 3. Після закінчення строку перебування на посаді Президент, що залишає свою посаду, не має права будь-коли в майбутньому переобиратись як Президент чи обиратись як Віце-президент.

Стаття VI Функції службовців

 1. Президент скликає засідання Асоціації та Виконавчого комітету й головує на них. Президент є членом ex officio всіх комітетів Асоціації.
 2. Віце-президент допомагає Президенту, а в разі неможливості виконання Президентом своїх обов'язків виконує такі обов'язки, які передбачені посадою Президента.

Стаття VII Виконавчий комітет

 1. Виконавчий комітет складається з Президента й Віце-президента, а також дев'яти членів, які мають широкі повноваження та які є призначеними членами.
 2. Строк перебування на посаді членів, які мають широкі повноваження, є таким самим, що й для службовців, як це передбачено в пункті "b" статті V.
 3. Функції Виконавчого комітету є такими:

1. Виконавчий комітет управляє справами Асоціації відповідно до положень цієї Конституції та рішень, прийнятих Асоціацією на чергових або позачергових засіданнях.
2. Виконавчий комітет призначає Генерального секретаря. Завданням Генерального секретаря є управління Асоціацією під керівництвом і контролем Виконавчого комітету. Відносини між Виконавчим комітетом і Генеральним секретарем викладено в регламенті управління, створеному та схваленому Виконавчим комітетом.
3. Якщо з'являються вакантні посади службовців або членів Виконавчого комітету, які мають широкі повноваження, решта членів Комітету вповноважені призначити замісників для виконання відповідних обов'язків до проведення наступного чергового засідання Асоціації, на якому буде обрано службовців та членів, які мають широкі повноваження.
4. Скликання засідань Виконавчого комітету відбувається відповідно до положень статті VI або у відповідь на письмовий запит шести чи більше його членів.
5. Виконавчий комітет уповноважений формувати комітети для вивчення проблем, які стосуються справ Асоціації, та звітування про такі проблеми, для встановлення та підтримки зв'язку з іншими такими організаціями, які можуть мати стосунок до цілей Асоціації, а також планувати й затверджувати проведення конференцій та навчальних курсів, спрямованих на досягнення цілей Асоціації.
6. Відповідальність за фінанси Асоціації також несе Виконавчий комітет.
7. Виконавчий комітет призначає редактора "Насінництва й насіннєвих технологій".
8. У разі необхідності Виконавчий комітет затверджує тлумачення міжнародних правил випробування насіння після проведення консультацій з відповідними технічними комітетами.
9. Виконавчий комітет уповноважений призначати на кожному черговому засіданні аудитора, який не є службовцем або членом Виконавчого комітету, що має широкі повноваження, та який не повинен бути призначеним членом.
10. Виконавчий комітет на кожному черговому засіданні Асоціації надає повний звіт про свою роботу й діяльність Асоціації, а також на зазначеному засіданні надає перевірений звіт балансу рахунка до закінчення попереднього календарного року.
11. Виконавчий комітет уповноважений скликати міжнародний конгрес з питань випробування насіння разом із черговим засіданням Асоціації. Усі такі конгреси присвячено переглядові наукових видань, обговоренням та демонстраціям досліджень у сфері насінництва, а також таким пов'язаним із цим питанням, які стосуються цілей Асоціації.
12. Виконавчий комітет уповноважений залучати й оплачувати таку канцелярську допомогу, яка вважається необхідною.
13. Виконавчий комітет уповноважений затверджувати прийняття нових членів Асоціації.
14. Виконавчий комітет уповноважений делегувати вирішення спеціальних проблем.
15. Виконавчий комітет уповноважений затверджувати й публікувати стандарти акредитації для надання акредитації лабораторіям та вповноваження таких лабораторій видавати сертифікати Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння.
16. Виконавчий комітет перед проведенням чергового засідання приймає рішення про місце проведення наступного чергового засідання Асоціації.
17. Шість членів Виконавчого комітету складають кворум. Між засіданнями всі питання розглядаються за допомогою листування, причому для прийняття рішення повинно бути залучено щонайменше шість членів.

Стаття VIII Висування кандидатів й обрання

 1. На черговому засіданні Асоціації, на якому закінчується строк перебування Президента й Віце-президента, Віце-президент, що залишає свою посаду, за умови, що цю особу було обрано на цю посаду на черговому засіданні три роки тому, без дальшого обрання призначається на посаду Президента на наступний строк. Якщо на цьому черговому засіданні з якихось причин Віце-президента, що залишає свою посаду, не може бути призначено як Президента, посада Президента заміщується за допомогою обрання відповідно до процедури, описаної для службовців у пунктах "b" та "с" цієї статті.
 2. Відповідно до положень пункту "а" цієї статті обрання службовців та членів Виконавчого комітету, які мають широкі повноваження, відбувається шляхом голосування на черговому засіданні Асоціації.
 3. Відповідно до положень пункту "а" цієї статті лише призначені члени можуть висувати кандидатів для обрання на посаду службовців або членів Виконавчого комітету, які мають широкі повноваження. Такі висування є в письмовій формі та підтримуються ініціатором і тим, хто підтримує такі висування (обидва є призначеними членами), а також повинні бути отримані Генеральним секретарем принаймні в день, який передує дню проведення чергового засідання, на якому повинно відбутись обрання.

Стаття IX Голосування

 1. Незалежно від чисельності призначених членів, призначених окремим урядом, від імені такого уряду може бути враховано тільки один голос.
 2. Такі категорії пропозицій вимагають двох третин голосів: пропозиції про внесення змін до цієї Конституції, пропозиції про розпуск Асоціації, пропозиції, які виникають протягом засідань та які стосуються тимчасового розпуску, завершення дебатів або відстрочення дії. Усі інші пропозиції для затвердження вимагають голосування простою більшістю.
 3. У разі термінових питань, які визначені Виконавчим комітетом й у вирішенні яких Виконавчий комітет не вповноважений діяти, Президент може запропонувати членам з правом голосу голосувати за допомогою листування в період між черговими засіданнями Асоціації відповідно до пункту "а" та "b" цієї статті.

Стаття Х Засідання Асоціації

 1. Чергове засідання членів Асоціації зазвичай проводиться щорічно, але позачергові засідання можуть проводитися тоді, коли Виконавчий комітет уважає це за необхідне й коли цього вимагають дві третини призначених членів.
 2. Спірні питання під час засідань Асоціації вирішуються шляхом голосування.
 3. У разі рівного розподілу голосів Президент або за його (її) відсутності Віце-президент мають вирішальний голос на засіданні Асоціації та Виконавчого комітету. В усіх інших комітетах Асоціації в разі рівного розподілу вирішальний голос має виконуючий обов'язки голови.
 4. Призначені члени, яких призначили сорок відсотків призначених органів, складають кворум на засіданнях Асоціації. Під час визначення відсоткового відношення частки, менші за 0,50, опускаються, а частки, що дорівнюють 0,50 або перевищують цей дріб, розглядаються як ціле число.
 5. Порядок денний чергового засідання Асоціації охоплює:

1) відкриття засідання;
2) вступне слово Президента;
3) перевірку присутності призначених членів, які мають право голосу;
4) перегляд та прийняття протоколу засідання;
5) звіт Виконавчого комітету;
6) звіт Генерального секретаря;
7) затвердження щорічних внесків;
8) розгляд та затвердження звітів;
9) оголошення місця й дати проведення наступного чергового засідання Асоціації;
10) інші питання, запропоновані до розгляду членом, про що Генеральному секретарю повідомлено в письмовій формі щонайменше за два місяці до дати проведення засідання;
11) інші питання, запропоновані за згодою Виконавчого комітету;
12) заключне слово Президента;
13) закриття засідання, а також додатково на чергових засіданнях, які проводяться на третій рік після чергового засідання, на якому було призначено службовців та членів Виконавчого комітету, які мають широкі повноваження:
14) розпуск Виконавчого комітету;
15) обрання службовців та членів Виконавчого комітету, які мають широкі повноваження;
16) призначення нових службовців.

Стаття XI Фінанси

 1. Сплата коштів, які належать Асоціації, може здійснюватися лише у зв'язку з питаннями, які безпосередньо стосуються передбачених у цій Конституції цілей Асоціації.
 2. Дохід Асоціації складається із щорічних членських внесків, а також платежів і пожертвувань, отриманих від осіб, організацій чи урядів для спеціальних або загальних цілей.
 3. Фінансовий рік Асоціації триває з 1 січня до 31 грудня, а внески за кожний фінансовий рік сплачуються 1 січня цього року.
 4. Розмір щорічного внеску для членів та додатковий внесок для акредитованих лабораторій визначається щорічно на черговому засіданні Асоціації в результаті належного розгляду звіту, який надається відповідно до підпункту 9 пункту "c" статті VII та пункту "g" цієї статті. Повідомлення про пропозиції стосовно зміни розміру щорічних внесків надсилаються призначеним органам та членам Асоціації щонайменше за два місяці до проведення чергового засідання.
 5. Представництво будь-яким призначеним членом, внесок якого або внесок якому не сплачено до закінчення поточного фінансового року, утрачає чинність за умови, що Генеральний секретар надав належне повідомлення про затримання сплати внеску.
 6. Членство будь-якого члена, внесок якого або внесок якому не сплачено до закінчення поточного фінансового року, утрачає чинність за умови, що Генеральний секретар надав належне повідомлення про затримання сплати внеску.
 7. Рахунки всіх коштів, отриманих та витрачених Асоціацією, зберігаються Генеральним секретарем.
 8. Звіт про фінансовий стан Асоціації, перевірений та засвідчений аудитором, щороку поширюється серед членів Асоціації та друкується у "Звіті про діяльність комітетів Асоціації".

Стаття XII Поправки

До положень цієї Конституції можуть уноситися такі поправки:

 1. Будь-яку пропозицію про внесення змін до положень цієї Конституції повинно бути надіслано в письмовій формі Генеральному секретарю щонайменше за три місяці до дати проведення засідання Асоціації, на якому її повинно бути розглянуто.
 2. Генеральний секретар повідомляє про таку пропозицію кожному члену Асоціації щонайменше за два місяці до дати проведення такого засідання Асоціації, а також веде облік, який є доказом такого повідомлення.
 3. Поправки до Конституції набирають чинності, тільки якщо вони отримують підтримку щонайменше двох третин призначених членів, які голосують на засіданні Асоціації, за умови наявності кворуму.

Стаття XIII Тлумачення

У будь-якому випадку, коли тлумачення цієї Конституції викликає сумніви, перевага віддається текстові англійською мовою.

Стаття XIV Розпуск Асоціації

Розпуск Асоціації відбувається тоді, коли на засіданні, скликаному для цього, за це проголосували дві третини призначених членів, які голосують, за умови наявності кворуму. Кошти, які залишаються після розпуску Асоціації, надаються установі (установам), яку (яких) звільнено від сплати податків та яка (які) має (мають) такі самі чи схожі цілі. Кошти, які залишаються, не можуть надаватися членам.

Стаття XV Відкликання

 1. Будь-який уряд може відкликати членство призначеного члена з Асоціації, повідомивши будь-коли про відкликання. Таке повідомлення надається Генеральному секретарю, який інформує про це членів.
 2. Якщо уряд у своєму повідомленні зазначає, що відкликання пов'язано з тим, що він не погоджується з поправками, унесеними за статтею XII, таке відкликання набирає чинності в день набрання чинності такою поправкою за умови, що Генеральний секретар отримав повідомлення не пізніше 30 днів після набрання чинності поправкою. Відкликання за інших обставин набирає чинності наприкінці календарного року, у якому із цією метою надано повідомлення.
 3. Фінансове зобов'язання уряду, який надав повідомлення про відкликання, перед Асоціацією охоплює цілий календарний рік, у якому надано повідомлення, крім випадків, коли відкликання набирає чинності в день набрання чинності поправкою, про що зазначено вище, уряд більше не має перед Асоціацією зобов'язань стосовно сплати внеску.
 4. Будь-який член може відкликати своє членство з Асоціації, повідомивши будь-коли про відкликання. Таке повідомлення надається Генеральному секретарю, який інформує про це членів.
 5. Якщо член у своєму повідомленні зазначає, що відкликання пов'язано з тим, що він не погоджується з поправками, унесеними за статтею XII, таке відкликання набирає чинності в день набрання чинності такою поправкою за умови, що Генеральний секретар отримав повідомлення не пізніше 30 днів після набрання чинності поправкою. Відкликання за інших обставин набирає чинності наприкінці календарного року, у якому із цією метою надано повідомлення.
 6. Фінансове зобов'язання члена, для якого надано повідомлення про відкликання, перед Асоціацією охоплює цілий календарний рік, у якому надано повідомлення, крім випадків, коли відкликання набирає чинності.
Назад до списку