У зв'язку з ситуацією, що склалася, ми не можемо працювати в повному обсязі. Наше насіння можна знайти в магазинах: Супермаркет насіння, Агролайф, Імперія Насіння.

Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі

Перейти до оригіналу документу

Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі

Насіннєві Схеми ОЕСР 2010 р.

за версією Ради ОЕСР від 28 вересня 2000 р. (C(2000)146/FINAL) з дальшими змінами (C(2007)122, C(2007)123, C(2007)128, C(2008)150, C(2008)151, C(2008)152, C(2008)153 і C(2009)155)

Париж, 2010 року

{ Про приєднання до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур та до Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго див. Закон N 3019-VI ( 3019-17 ) від 15.02.2011 }

Офіційний переклад

* Цей документ оновлює Насіннєві Схеми ОЕСР. Він змінює собою попередню версію, "Насіннєві Схеми ОЕСР 2009" (січень 2009 р.) та включає всі зміни, які були погоджені під час Щорічного засідання 2009, які були ухвалені Комітетом з питань сільського господарства в жовтні 2009 року та Радою ОЕСР в листопаді 2009 року.

* У виданні 2010 року відображено приєднання України до Насіннєвих Схем ОЕСР, що було погоджено Радою ОЕСР в листопаді 2009 року.

* Також, це видання включає повідомлення про розширення участі Японії в Схемі для зернових культур, кукурудзи та сорго. Більше того, видання включає в себе приєднання двох нових видів, а саме: Eragristis tef (теф) (за запитом Сполучених Штатів Америки) та Paspalum vaginatum (паспалум) (за запитом Сполучених Штатів Америки).

В липні 2008 року Рада ОЕСР прийняла рішення делегувати компетентний орган до Комітету з питань сільського господарства для погодження змін, внесених до додатків до Кодів та Схем ОЕСР (C(2008)120).

* Відповідно до цього рішення, Комітет з питань сільського господарства погодив внесення таких змін до Насіннєвих Схем ОЕСР: Погодження збільшення розміру насіннєвих партій (TAD/CA(2208)17), перегляд відстані просторової ізоляції для насіння бавовни (TAD/CA(2008)28), доповнення до визначень сортової чистоти та ідентичності (TAD/CA (2008)29), внесення змін до двох положень правил проведення пост контролю (TAD/CA(2008)30), та внесення змін до використання синонімів назв сортів, призначених для міжнародної торгівлі (TAD/CA(2009)7.)

Зміст документа

ЧАСТИНА I: ІНФОРМАЦІЯ ЮРИДИЧНОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО Є СПІЛЬНОЮ ДЛЯ ВСІХ НАСІННЄВИХ СХЕМ ОЕСР

РІШЕННЯ РАДИ щодо перегляду схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння у міжнародній торгівлі (C(2000)146/FINAL зі змінами та доповненнями)

Додатки I-V до Рішення

ЧАСТИНА II: ПРАВИЛА ТА ДИРЕКТИВИ ДЛЯ РІЗНИХ НАСІННЄВИХ СХЕМ ОЕСР

Додатки VI-XII до Рішення

 • Трави та бобові
 • Хрестоцвітні та інші олійні і прядивні види
 • Зернові культури
 • Кормовий та цукровий буряки
 • Підземна конюшина та подібні види
 • Кукурудза та сорго
 • Овочеві культури

"НАСІННЄВІ СХЕМИ ОЕСР-2010" ТАКОЖ Є ДОСТУПНИМИ НА САЙТІ: www.OECD.org/tad/seed

НАСІННЄВІ СХЕМИ ОЕСР

ЧАСТИНА I. ІНФОРМАЦІЯ ЮРИДИЧНОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКА Є СПІЛЬНОЮ ДЛЯ ВСІХ НАСІННЄВИХ СХЕМ 2010 р.

РІШЕННЯ РАДИ

щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння, призначеного для міжнародної торгівлі

(C(2000)146FINAL від 28 вересня 2000 року, із доповненнями C(2003)18, C(2003)23, C(2004)97, C(2005)38, C(2005)171, C(2006)53, C(2006)71, C(2006)75, C(2007)12, C(2007)123 та C(2007)128)

РАДА, зважаючи на Статтю 5 a) та c) Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку від 14 грудня 1960 р.;

зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння трав та олійних культур, призначеного для міжнародної торгівлі (C(88)68(Final)), зі змінами та доповненнями від 19 березня 1991 року (C(91)19/FINAL), 19 травня 1992 року (C(92)53/FINAL), 2 грудня 1993 року (C(93)l 19/FINAL), 27 грудня 1993 року (C(93)120/FINAL), 20 липня 1995 року (C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року (C(95)161/FINAL), 16 грудня 1996 року (C(96)173/FINAL) та 13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння зернових культур, призначеного для міжнародної торгівлі (C(88)69(Final)), зі змінами та доповненнями від 24 вересня 1990 року (C(90)80/FINAL), 19 березня 1991 року (C(91)19/FINAL), 20 липня 1995 року (C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року (C(95)161/FINAL) та 13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

важаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряків, призначеного для міжнародної торгівлі (C(88)66(Final)), зі змінами та доповненнями від 19 березня 1991 року (C(91)19/FINAL), 20 липня 1995 року (C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року (C(95)161/FINAL) та 13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння підземної конюшини та подібних видів, призначеного для міжнародної торгівлі (C(88)70(Final)), зі змінами та доповненнями від 19 березня 1991 року (C(91) 19/FINAL), 20 липня 1995 року (C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року (C(95)161/FINAL) та 13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго, призначеного для міжнародної торгівлі (C(88)67(Final)), редаговане 19 березня 1991 року (C(91)19/FINAL), 3 червня 1993 року (C(93)51/FINAL), 2 грудня 1993 року (C(93)121/FINAL), 20 липня 1995 року (C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року (C(95) 161/FINAL) та 13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

зважаючи на Рішення Ради від 16 березня 1971 року щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння овочевих культур, призначеного для міжнародної торгівлі (C(71)31 (Final)), зі змінами та доповненнями від 24 жовтня 1974 року (C(74)197), 24 червня 1976 року (C(76)133), 14 червня 1977 року (C(77)121), 19 березня 1991 року (C(91) 19/FINAL), 20 липня 1995 року (C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року (C(95)161/FINAL) та 13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

Відповідно до пропозиції Комітету з питань сільського господарства

I. ВИРІШУЄ:

1) Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння, призначеного для міжнародної торгівлі (тут і надалі, "Схеми Насіння ОЕСР") включають Правила та Директиви, що застосовуються до семи груп видів, включених до таких Схем:

 Схема для насіння трав та бобових    (Додаток VI до Рішення) 
Схема для насіння хрестоцвітних, (Додаток VII до Рішення)
олійних та прядивних
Схема для насіння зернових (Додаток VIII до Рішення)
Схема для насіння буряка (Додаток IX до Рішення)
Схема для насіння підземної конюшини (Додаток X до Рішення)
та подібних видів
Схема для кукурудзи та сорго (Додаток XI до Рішення)
Схема для насіння овочевих (Додаток XII до Рішення)

Схеми Насіння ОЕСР повинні застосовуватись відповідно до Рішення, включаючи основні принципи та метод застосування та іншу відповідну інформацію, спільну для всіх Схем (Додаток I та V до цього Рішення), а також відповідно до Правил та Директив, які застосовуються до кожної Схеми окремо (Додатки VI та XII).

2) Кожна Схема Насіння ОЕСР повинна бути:

a) доступною всім країнам-членам Організації, а також всім країнам-членам Організації Об'єднаних націй, її спеціальним агенціям або членам Світової організації торгівлі, які бажають бути учасником Схем відповідно до процедури участі, зазначеній в Додатку III до цього Рішення;

b) повинні застосовуватись уповноваженими компетентними установами, або установами, які відповідають за застосування Схем, а також урядами країн, які є учасниками Схем.

Перелік країн - учасниць однієї чи декількох Схем зазначений у Додатку IV.

3) Країна, яка бажає приєднатись до однієї або кількох Схем Насіння повинні повідомити про свій намір Генерального секретаря, який, в свою чергу, повинен повідомити інших країн-учасниць відповідно.

4) Якщо країна є учасницею Схеми Насіння ОЕСР, для кожної партії насіння, сертифікованій відповідно до такої Схем, повинна обов'язково виконати такі вимоги:

 • слідувати основним положенням та Методу застосування, що є спільним для всіх Схем Насіння (Додаток I до цього Рішення);
 • а також виконувати правила та директиви відповідних Схем Насіння ОЕСР (в Додатку до цього Рішення);
 • забезпечити їх застосування компетентними органами як зазначено вище в пункті 2(b).

Проте, країни-учасниці Схем можуть ухилитись від цих правил та директив за умови, зазначеної в Додатку V до цього Рішення. Країни, які беруть участь в експерименті щодо ухилення від Правил, повинні повідомити про це Генерального Секретаря та сповістити інші країни - учасниці відповідно.

5) Країна-учасниця, яка має претензії щодо невиконання вищезгаданих зобов'язань, можуть викласти суть проблеми керівництву організації. Скарга повинна бути розглянута Комітетом з питань сільського господарства, який повинне звітувати Раді про результат.

6) Щоразу, коли слова "країна" або "Держава" зустрічаються в Рішенні або Додатках до Рішення, вони повинні розумітись як "країна та економіка (народне господарство)" або "Держава та економіка (народне господарство)".

II. ЗОБОВ'ЯЗУЄ Комітет з питань сільського господарства звітувати Раді, коли та вважає це за потрібне, про діяльність згідно Схем ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння, призначеного для міжнародної торгівлі, та подавати до Ради, за необхідності, пропозиції стосовно внесення змін до Схем.

III. ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ:

Це Рішення замінює Рішення Ради C(71)131(Final) від 16 березня 1971 року, C(88)66(Final), C(88)67(Final), C(88)68(Final), C(88)69(Final) та C(88)70(Final) від 10 жовтня 1988 року, а також відповідні зміни до вищезгаданих рішень, які цим документом анулюються.

Додаток I до Рішення

Основні положення

1. Головною метою Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння є заохочення використання насіння незмінно високої якості країнами - учасницями. Схеми ОЕСР уповноважують використання етикеток та сертифікатів для насіння, виробленого та підготовленого для міжнародної торгівлі відповідно до встановлених принципів.

2. Визначено сім Насіннєвих Схем відповідно до груп видів сортів культурних рослин:

 • Трави та бобові;
 • Хрестоцвітні та інші олійні та прядивні види;
 • Зернові;
 • Кормовий та цукровий буряк;
 • Підземна конюшина та подібні види;
 • Кукурудза та сорго;
 • Овочеві.

Кожна Схема включає в себе ряд правил та Директив, метою яких є забезпечення сортової сертифікації насіння, окрім Схеми для насіння овочевих культур, відповідно до якої насіння, визначене як "Стандартне насіння", що знаходиться в загальній торгівлі, не може бути сертифікованим, а може тільки контролюватись.

3. Якщо країна є учасницею однієї або декількох Схем ОЕСР, обов'язково потрібно запевнитись в тому, що потрібно чітко дотримуватись всіх Правил та Положень Схем.

4. Визначення

Наступні визначення застосовуються з метою сортової сертифікації згідно Схем Насіння ОЕСР:

4.1. Ідентифікація сортів

Ідентифікація сорту визначається офіційним описом його характеристик, похідних від відповідного генотипу або комбінації генотипів.

4.2. Сортова чистота

Сортова чистота - це співвідношення рослин або насіння в межах популяції, що відповідає офіційному описові сорту.

Рослини або насіння, що вважаються такими, що забруднюють сорт (відхилення), коли відмінність від сорту є очевидною."

5. Схеми базуються на наступних принципах:

5.1. Вони включають в себе тільки ті сорти, що є офіційно визнаними як відмітні й мають прийнятну цінність у щонайменш одній країні - учасниці, за винятком процедури відхилення, зазначеної у Додатку V-A. Назви таких сортів публікуються в офіційних переліках;

5.2. Все виготовлене Сертифіковане Насіння повинно мати прямий зв'язок через одне або декілька поколінь з автентичним Базовим Насінням сорту. Кількість поколінь, дозволена для видів або сортів перехресного запилення, має бути суворо обмеженою. Основним фактором, що визначає стандарт для Сертифікованого Насіння, є сортова чистота Базового Насіння, тому для Базового Насіння були приписані спеціальні тести. Задовільні умови для виготовлення та обробки Базового та Сертифікованого Насіння повинні забезпечуватись та перевірятись польовими інспектуваннями та пост-контрольними тестами;

5.3. Пост-контрольне тестування проводиться, щоб підтвердити задовільне виконання Схем. Зокрема, такі тестування мають на меті визначення того, що характер сортів залишився без змін в процесі розмноження, а також забезпечення перевірки ідентифікації сорту та чистоти окремих партій насіння.

6. Щорічний внесок

6.1. Витрати, необхідні у зв'язку із роботою Схем, мають бути оплачені з асигнувань згідно Частини II Бюджету Організації. Кожна країна, яка бере участь в одній або декількох схемах, має погодитись на оплату ОЕСР щорічного внеску, який є сумою, що складається з таких двох елементів:

 • основна сума внеску у 2500 євро;
 • додаткова сума, що застосовується до кожної країни-учасниці Схеми (що є або не є Членами ОЕСР) відповідно до критерію, визначеного Рішенням Ради C(63) 155 (Final) зі змінами та доповненнями.

6.2. Такі внески коригуються щорічно відповідно до рівня витрат, необхідних для роботи за Схемою, а також відповідно до змін індексу цін і масштабів, що використовуються в процедурах складання бюджету Організації. Щорічний внесок нової країни - учасниці повинен залишатись чистим внеском до бюджету Схем. Секретаріат має звітувати про будь-яку несплату Консультаційній Групі щодо Схем, яка, в свою чергу, має вжити відповідних заходів, включаючи перегляд статусу країни - учасниці.

6.3. Країна-учасниця вважається боржником, починаючи з 1 січня року, наступного за роком, в який була висунута вимога щодо сплати щорічного внеску (базової суми та додаткової суми), якщо такий внесок залишається повністю або частково несплаченим до такої дати. В такий перший рік заборгованості нові позиції, що подаються країною-боржником для включення до Переліку ОЕСР сортів, придатних для сертифікації насіння, не з'являться у новому Переліку, поки борг не буде погашено. У другий рік існування заборгованості країна-боржник не отримуватиме жодної документації і всі раніше внесені до переліку сорти будуть видалені з нового Переліку на час його публікації. У третій рік існування заборгованості ОЕСР повідомить країну-боржника про свою пропозицію щодо її виключення з участі в Схемах. Рішення про таке виключення буде прийматись Радою ОЕСР за пропозицією Щорічних зборів спеціально уповноважених державних органів і Комітету з питань сільського господарства, якщо Рада не вирішить, за спільною згодою, не приймати таке рішення. Рішення про виключення має бути доведене до відома крани-боржника.

6.4. Сплата країною-боржником заборгованості у перший або другий рік, відмінить всі заходи, вжиті раніше щодо неї. Погашення боргу в третій рік існування заборгованості та відміна всіх заходів, раніше вжитих щодо країни-боржника, підлягатиме рішенню Щорічних зборів спеціально уповноважених державних органів на основі результатів оцінки, виконаної за рахунок країни-боржника у відповідності з умовами процедури прийняття нової країни, передбаченої в Додатку III до Рішення, розділ 3. Якщо країну-учасницю виключено, вона втрачає всі права на використання Сертифікатів ОЕСР на насіння та етикеток у міжнародних операціях. Учасники та спостерігачі Насіннєвих Схем ОЕСР повинні отримувати повідомлення про всі події, пов'язані з застосування цієї процедури.

6.5. Ця процедура застосовуватиметься до заборгованостей щодо внесків, які мають бути сплачені у 2006 році та наступних роках. Заборгованості щодо внесків, які повинні були бути сплачені за один чи більше років до 2006 року, підлягають окремому розрахунку з Організацією.

7. Успіх Схем залежить від дуже тісного співробітництва між організаціями/підприємствами, які вирощують сорти, придатні для сертифікації, та спеціально уповноваженими органами в країнах-учасницях. Зокрема, коли розмноження насіння відбувається за межами країни реєстрації сорту, і спеціально уповноважений орган видав дозвіл на таке комерційне розмноження, виробник має проконсультуватись та підтримувати близький зв'язок із спеціально уповноваженими органами відповідних країн.

Додаток II до Рішення

Принцип діяльності

1. Уряд кожної країни - учасниці Схем має визначити органи, що нестимуть відповідальність за виконання таких схем у відповідній країні.

2. ОЕСР повідомить назви та адреси спеціально уповноважених органів, а також про будь-які зміни у їх призначення всім країнам - учасницям Схем, а також всім спостерігачам.

3. Функціонування та розвиток Схем переглядатимуться на Щорічних зборах представників спеціально уповноважених органів, на яких країни-учасниці, члени та не-члени засідатимуть в алфавітному порядку. Такі Щорічні збори звітуватимуть про свою роботу і висувають такі пропозиції, які вважатимуться необхідними, Раді ОЕСР, що підлягатимуть попередньому схваленню Комітетом з питань сільського господарства.

4. Посадовими особами Щорічних зборів будуть Голова зборів та два Віце-Голови, названі наприкінці попередніх Щорічних зборів, які повинні виконувати свої обов'язки до офіційного ухвалення Скороченого звіту таких зборів. Для забезпечення постійного та ефективного співробітництва із Секретаріатом, за виключенням, якщо інше передбачено Регламентом Організації, бажано, щоб два Віце-Голови були майбутнім Головою та колишнім Головою зборів. Терміни їх перебування на посаді не повинні перевищувати два роки, і головування, якщо також є відкритим для країн-не-членів, має відображати участь в різних регіонах світу.

5. Секретаріат ОЕСР має забезпечити координацію виконання Схем на міжнародному рівні. Однак. Деякі види діяльності можуть бути делеговані за контрактом державній установі країни-учасниці, яка діє як технічний координаційний центр. Витрати, пов'язані із цим, будуть оплачуватись згідно щорічного контракту між ОЕСР та такою установою.

6. Консультаційна група складається з посадових осіб Щорічних зборів; Координаційний центр прийматиме участь в її роботі. Її метою є допомога Секретаріатові у підготовці наступних Щорічних зборів, включаючи питання, що стосуються прийняття нових країн, а також пропонування рішень, за необхідності, невідкладних проблем, що можуть виникнути при виконанні Схем. Консультаційна група скликається Секретаріатом на вимогу будь-кого з Членів або будь-якої країни, що приймає участь в Схемах. Вона може надавати свої консультації письмово і запрошувати одну або більше країн-учасниць до свого представлення в групі.

7. Якщо партії насіння мають офіційні етикетки та мають пломбування згідно цих Правил та Директив, цим розуміється, що всі тести та інспектування були виконані із суворим дотриманням до цих Правил та Директив.

8. Сертифікація та використання етикеток та сертифікатів, зазначених в цих Правилах та Директивах не накладають на ОЕСР жодних зобов'язань щодо виплати будь-яких компенсацій.

Додаток III до Рішення

Процедура приєднання нової країни до однієї чи декількох Насіннєвих Схем ОЕСР

1. Придатність для Насіннєвих Схем ОЕСР

1.1. Країни - члени ОЕСР можуть приймати участь в Схемах на підґрунті письмового повідомлення, адресованого Генеральному секретареві ОЕСР.

1.2. Країна - член Організації Об'єднаних Націй, її спеціальні органи або Організація Світової Торгівлі може подавати письмову заяву Генеральному секретареві ОЕСР щодо участі в одній або декількох Схемах.

1.3. Технічні критерії, необхідні для роботи Схем, застосовуються як до країн - членів ОЕСР, так і до країн, які не є членами.

2. Технічні критерії

Технічні критерії, що мають бути задоволені країною, що надає вищевказане повідомлення або заяву, зазначені в чинних правилах Насіннєвих Схем ОЕСР і включають наступне:

2.1. Країна має надати опис державної схеми сертифікації насіння та копію державних правил та процедур, що регулюють процес сертифікації насіння.

2.2. Потрібно зробити порівняння між правилами Схеми ОЕСР та правилами державної схеми для кожної Схеми, що буде виконуватись, особливо відносно:

i) врожаю минулого року;

ii) ізоляції - фізичної та від джерела чужорідного пилку у випадку з видами з перехресним запиленням;

iii) перевірки сортової ідентифікації;

iv) стандартів чистоти сорту.

2.3. Країна має описати розвиток своєї схеми сертифікації за попередні п'ять років та докладно вказати кількість сертифікованого насіння, виробленого впродовж останніх трьох років.

2.4. Країна повинна мети державний перелік сортів, насіння яких має бути сертифіковано згідно Схем ОЕСР у найближчому майбутньому. Державний перелік сортів має включати тільки ті сорти, які пройшли тестування і були визнані відмітними, однорідними та стабільними і відповідності із міжнародно визнаними нормативами і, у випадку з сільськогосподарськими видами, сорти, що мають прийнятну Цінність для Культивування та Використання у щонайменш одній країні.

2.5. Країна має вирощувати зразки Базового та Сертифікованого насіння на до-контрольних та після-контрольних ділянках не менш ніж три останні роки.

2.6. Країна повинна мати відповідно кваліфікований персонал й все необхідне устаткування для забезпечення ефективного проведення сертифікації насіння відповідно до правил та процедур Насіннєвих Схем ОЕСР.

2.7. Країна має надати інформацію про характер та перспективи поточної міжнародної торгівлі насінням, а також вказати свою участь в організаціях, що мають відношення до міжнародної торгівлі насінням.

3. Завдання з оцінювання

Секретаріат ОЕСР має визнати отримання повідомлення/заяви і вивчити додану до нього/неї технічну документацію. Якщо технічна документація була визнана задовільною, Секретаріат зробить візит до країни, яка подала повідомлення/заяву, із представником спеціально уповноваженого державного органу. Цілями такого завдання є наступне:

3.1. Пояснити технічні та адміністративні наслідки Правил та Директив Схем, а також свою організацію та координування на міжнародному рівні;

3.2. Установити, чи є наявним технічне устаткування та адміністративні установи для роботи за Схемами; відповідним чином мають бути оцінені різні етапи процесу сертифікації (польове інспектування, відбір зразків, пломбування, наклеювання етикеток, лабораторний аналіз і таке інше);

3.3. Розглянути необхідність в допомозі експерта вподовж початкового періоду дії Схеми.

Фінансування цього завдання є обов'язком країни, яка подала повідомлення/заяву.

4. Участь в Щорічних зборах

4.1. До свого прийняття країна, яка подала повідомлення/заяву, матиме право відвідувати Щорічні збори в якості спостерігача з метою представлення документації, поданої згідно Розділу 2 вище.

4.2. Країна, яка подала повідомлення/заяву, погоджується, що після свого прийняття її представники відвідуватимуть Щорічні збори спеціально уповноважених державних органів, що проводитимуться у Парижі, в головному офісі ОЕСР, або в будь-якому іншому місці. Представники, які відвідуватимуть Щорічні збори, будуть особами, які нестимуть пряму відповідальність за виконання Схем в їх країні. Витрати на відання Щорічних зборів нестиме країна, яка подала повідомлення/заяву.

5. Перевірка ОЕСР

5.1. Країна, яка подала повідомлення/заяву, має погодитись прийняти мінімальний рівень перевірки з боку ОЕСР, що є необхідним для підтримання стандартів Схем та співробітництва з Координаційним центром.

5.2. Якщо в процесі виконання Схем групою оцінки або на Щорічних зборах це буде визнано за необхідне, ОЕСР може вимагати:

 • щоб особа або особи, відповідальні за застосування Схем у щойно прийнятій країні, були відправлені до обраної країни ОЕСР або до Координаційного центру на період додаткового інструктажу; та/або
 • щоб щорічний візит у перші два роки був зроблений спеціалістом з сертифікації насіння, обраним ОЕСР. Спеціаліст вивчить адміністративні та технічні процедури, що використовуються новою країною-учасницею, з метою інспектування насіннєвої культури та документування дослідної ділянки.

ОЕСР, за узгодженням з органами нової країни-учасниці, прийме рішення щодо часу та тривалості таких заходів, в той час як їх фінансування буде на відповідальності самої країни.

6. Щорічний внесок

Країна, яка подала повідомлення/заяву, погоджується сплатити ОЕСР щорічний внесок, як зазначено в Загальних принципах, розділ 5 Додатку I до цього Рішення. Ця умова підлягатиме виконанню, починаючи з календарного року, наступного за роком прийняття Рішення Ради щодо прийняття країни до Насіннєвих Схем ОЕСР.

7. Внутрішня процедура ОЕСР для ратифікації участі нової країни

За умови, що ОЕСР задоволена результатами огляду, зазначеного в розділі 3, і що країна, яка подала повідомлення/заяву, письмово погодилась поважати зобов'язання, зазначені у розділах 4, 5 та 6, Щорічні збори рекомендуватимуть визнати приєднання країни. Після цього Комітет ОЕСР з питань сільського господарства буде запрошено до ухвалення такого визнання і висунення вимоги ратифікації Радою участі такої країни.

8. Повідомлення

Генеральний секретар ОЕСР має повідомити країну про результат процедури. Спеціально уповноважені державні органи всіх країн, що приймають участь в Схемах, будуть повідомлені відповідним чином.

9. Зразки етикеток та сертифікатів

Нова країна-учасниця має подати до Секретаріату ОЕСР для затвердження зразки етикеток та сертифікатів ОЕСР, що використовуватимуться державним органом, до проведення сертифікації насіння відповідно до Схем ОЕСР.

Додаток IV до Рішення

Перелік країн - учасниць однієї або декількох насіннєвих Схем ОЕСР

------------------------------------------------------------------
|Албанія       | (2) |Португалія         | (1) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Аргентина      | (2) |Румунія          | (2) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Австралія      | (1) |Іспанія          | (1) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Австрія       | (1) |Російська Федерація    | (2) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Бельгія       | (1) |Словаччина         | (1) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Болівія       | (2) |Словенія          | (2) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Бразилія      | (2) |Південна Африка      | (2) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Болгарія      | (2) |Сербія           | (2) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Канада       | (1) |Швеція           | (1) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Чилі        | (2) |Швейцарія         | (1) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Хорватія      | (2) |Туніс           | (2) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Кіпр        | (2) |Туреччина         | (1) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Республіка Чехія  | (1) |Уганда           | (2) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Данія        | (1) |Україна          | (2) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Єгипет       | (2) |Великобританія       | (1) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Естонія       | (2) |Сполучені Штати Америки  | (1) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Фінляндія      | (1) |Уругвай          | (2) |
|--------------------+-------+---------------------------+-------|
|Франція       | (1) |Зімбабве          | (2) |
|--------------------+-------+-----------------------------------|
|Німеччина      | (1) |(1) Країна - член ОЕСР       |
|--------------------+-------|(2) Країна - не - член ОСР     |
|Греція       | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Угорщина      | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Ісландія      | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Індія        | (2) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Іран        | (2) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Ірландія      | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Ізраїль       | (2) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Італія       | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Японія       | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Кенія        | (2) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Киргизстан     | (2) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Латвія       | (2) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Литва        | (2) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Люксембург     | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Мексика       | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Молдова       | (2) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Марокко       | (2) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Нідерланди     | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Нова Зеландія    | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Норвегія      | (1) |                  |
|--------------------+-------|                  |
|Польща       | (1) |                  |
------------------------------------------------------------------
Назад до списку