У зв'язку з ситуацією, що склалася, ми не можемо працювати в повному обсязі. Наше насіння можна знайти в магазинах: Супермаркет насіння, Агролайф, Імперія Насіння.

Постанова Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2018 р. № 106
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 911 від 24.10.2018
№ 126 від 30.01.2019
№ 954 від 15.11.2019}

{Установити, що до 31 грудня 2019 р. державна підтримка одержувачам за напрямами, визначеними абзацами другимтретімп’ятим та дев’ятим пункту 5 Порядку, затвердженого цією Постановою, здійснюється через банки-резиденти, що підписали з Міністерством аграрної політики та продовольства Меморандум про загальні засади співробітництва згідно з Постановою КМ № 954 від 15.11.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 106

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

{У тексті Порядку слова “державний банк” в усіх відмінках замінено словами “уповноважений банк” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 911 від 24.10.2018}

{У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 954 від 15.11.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, що спрямовуються на фінансову підтримку шляхом виділення бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар), є Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Укрдержфонд).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 911 від 24.10.2018}

3. Фінансова підтримка надається:

1) фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);

2) сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу:

молочарського, м’ясного напрямів, до складу якого входять не менше 20 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а інші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення та за наявності тварин, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства;

плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки продукції бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин, до складу якого входять не менш як 7 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а інші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Зазначені фермерські господарства та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є одержувачами фінансової підтримки, передбаченої цим Порядком (далі - одержувачі).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

4. Фінансова підтримка не надається одержувачам:

стосовно яких порушено справу про банкрутство;

яких в установленому порядку визнано банкрутами;

які перебувають на стадії ліквідації;

які мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом та місцевими бюджетами (в тому числі за регіональними та місцевими програмами), Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років (крім новостворених);

щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

5. Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:

часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію (далі - часткова компенсація вартості насіння);

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;

фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 911 від 24.10.2018}

додаткова фінансова підтримка фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених);

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

здешевлення кредитів.

{Абзац десятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

Розподіл бюджетних коштів за напрямами затверджується Мінекономіки.

6. Фінансова підтримка за напрямами, визначеними абзацами другим і дев’ятим пункту 5 цього Порядку, надається через уповноважений банк, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - уповноважений банк).

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762).

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають уповноваженому банку заявку та підтвердні документи у паперовій або електронній формі, а саме:

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 15.11.2019}

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - для кожного члена кооперативу);

{Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту за останній квартал;

{Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 911 від 24.10.2018}

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

{Абзац сьомий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Форма заявки для отримання фінансової підтримки визначається Мінекономіки.

7. Для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва категорій базове, сертифіковане (у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 80000 гривень на одне господарство), одержувачі, крім документів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, також подають уповноваженому банку копії:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

платіжного доручення про оплату за насіння;

накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

акта про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінекономіки.

У разі закупівлі насіння у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур, а саме:

атестат на насіння - на базове насіння;

свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння;

свідоцтво на гібридне насіння - на насіння першого покоління гібридів.

Граничний строк подання документів для часткової компенсації вартості насіння уповноваженим банкам - 1 листопада поточного року.

Закупівля насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноважені банки.

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості насіння, висіяного у поточному році, і подають їх Мінекономіки двічі на рік до 10 липня та 1 грудня у паперовій та електронній формі.

{Абзац тринадцятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

Реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; вартість придбання насіння; суму коштів, що підлягає компенсації.

Мінекономіки у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів часткової компенсації вартості насіння затверджує розподіл коштів між уповноваженими банками та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує їх щомісяця до 25 числа уповноваженим банкам.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Мінекономіки.

У разі коли одержувач у строки, визначені в абзаці одинадцятому цього пункту, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації вартості насіння, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а часткова компенсація не виплачена або виплачена не в повному обсязі через незалежні від одержувача причини, часткова компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Уповноважений банк складає окремий реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння і подає його Мінекономіки.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

8. Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації, розвиток сільського зеленого туризму (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10000 гривень), надається в порядку, визначеному Мінекономіки.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

9. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів надається кооперативам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку (далі - кооперативи), для придбання вітчизняного обладнання для виробництва, збирання, зберігання, переробки, визначення якості, сортування та фасування сільськогосподарської продукції та техніки для її транспортування (далі - техніка та обладнання).

Фінансова підтримка надається кооперативам, які придбавають техніку та обладнання згідно з переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, що формується комісією, утвореною Мінекономрозвитку, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671).

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 15.11.2019}

Фінансова підтримка надається кооперативам шляхом компенсації 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більш як 3000000 гривень на один кооператив, за умови попередньої оплати кооперативом 100 відсотків вартості і податку на додану вартість за придбані та одержані у поточному році техніку та обладнання.

Для надання фінансової підтримки, зазначеної в абзаці першому цього пункту, структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, утворюють до 15 березня поточного року регіональні комісії та затверджують їх склад.

До складу регіональних комісій входять представники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, обласних представництв громадських організацій (за згодою), Укрдержфонду. Регіональні комісії очолюють керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Примірне положення про регіональні комісії, форму заявки для надання фінансової підтримки кооперативам, журналу їх обліку затверджує Мінекономіки.

Після надходження від Мінекономіки інформації про розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у пункті 5 цього Порядку, регіональні комісії оголошують про початок прийому заявок та документів для надання фінансової підтримки кооперативам шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації та на власних веб-сторінках.

Заявки приймаються у період, зазначений в оголошенні, починаючи з дати його оприлюднення до 1 листопада року, в якому опубліковане оголошення.

Заявки, подані після закінчення строку їх прийняття, не приймаються та не розглядаються.

Інформація про заявки та документи, що додаються до них, подані в установлений строк до регіональних комісій, вноситься секретарем регіональної комісії до журналу їх обліку в день їх надходження.

Заявки та документи, що додаються до них, зберігаються протягом трьох років у структурних підрозділах облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Засідання регіональних комісій проводяться у разі потреби. Останнє засідання регіональної комісії проводиться до 25 листопада.

Регіональні комісії протягом 30 календарних днів з дати прийняття заявок та документів, що додаються до них, перевіряють їх щодо відповідності вимогам цього Порядку, зокрема:

звертаються до Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин, який у десятиденний строк надає інформацію про власників корів і наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів молочарського та м’ясного напрямів діяльності);

отримують інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва).

За результатами розгляду поданих заявок та документів, що додаються до них, регіональні комісії приймають рішення про надання фінансової підтримки кооперативам, що оформляється протоколом у двох примірниках, і протягом п’яти робочих днів формують реєстр кооперативів - одержувачів фінансової підтримки (далі - реєстр) та подають його разом з одним примірником протоколу до Мінекономіки.

Реєстри і протоколи регіональні комісії подають до Мінекономіки двічі на рік до 1 вересня та до 1 грудня.

Для отримання фінансової підтримки, зазначеної в абзаці першому цього пункту, кооперативи подають до регіональної комісії в паперовій формі такі документи:

копію статуту кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для кооперативу та фермерських господарств - членів кооперативу);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (для членів кооперативів плодово-ягідного, овочевого напрямів діяльності, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин);

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка кооперативу;

копію платіжного доручення;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи кооперативу.

Мінекономіки протягом 10 робочих днів з дати отримання реєстрів і протоколів, поданих регіональними комісіями, перевіряє їх щодо відповідності вимогам цього Порядку та у разі потреби повертає реєстри на доопрацювання.

На підставі реєстрів і протоколів, поданих регіональними комісіями, Мінекономіки формує зведений реєстр кооперативів - одержувачів бюджетних коштів із зазначенням суми фінансової підтримки, затверджує його та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує кошти на поточні рахунки кооперативів.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

10. Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (далі - техніка та обладнання) надається фермерським господарствам на безповоротній основі у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість, зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671).

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 126 від 30.01.2019№ 954 від 15.11.2019}

При цьому компенсація техніки та обладнання у розмірі 25 відсотків вартості техніки та обладнання надається за рахунок бюджетної програми КПКВК 1201150 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, а у розмірі 15 відсотків вартості - за рахунок бюджетної програми КПКВК 1201100 “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 15.11.2019}

Для отримання компенсації техніки та обладнання фермерські господарства додатково подають до уповноваженого банку копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”).

Уповноважені банки у порядку та за формою, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671), включають відповідну інформацію про фермерські господарства для отримання 25 відсотків компенсації вартості техніки та обладнання, та формують додаткову інформацію про фермерські господарства для компенсації 15 відсотків вартості техніки та обладнання і щомісяця до 10 числа одночасно подають їх до Мінекономіки.

{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 126 від 30.01.2019№ 954 від 15.11.2019}

Заявки для отримання компенсації техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються уповноваженим банкам до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних після 1 грудня попереднього року, подаються до 1 березня наступного року.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Компенсація фермерським господарствам, які придбали техніку та обладнання у попередньому році, але з незалежних від них причин не отримали компенсації, може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у поточному році.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Уповноважений банк готує інформацію про такі фермерські господарства і подає її до Мінекономіки.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

11. Здешевлення кредитів здійснюється шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими уповноваженим банком (далі - компенсація).

Компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році (включаючи нараховані за грудень попереднього бюджетного року) відсотки за користування кредитами (непоновлювальними) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.

{Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитом:

залученим до одного року, обсяг якого не перевищує 500000 гривень, для покриття виробничих витрат;

залученим до трьох років, обсяг якого не перевищує 9000000 гривень, для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Одержувач може скористатися компенсацією не більш як за одним короткостроковим та/або одним середньостроковим кредитом.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Для отримання компенсації одержувачі подають до уповноваженого банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Компенсація здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених одержувачем уповноваженому банку відсотків за відповідний період згідно з кредитним договором з урахуванням вимог, визначених абзацом другим цього пункту.

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів компенсації і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінекономіки, а реєстр за грудень попереднього року - до 10 лютого поточного року.

{Абзац дев'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Реєстр одержувачів компенсації містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ одержувача, номер та дату укладення кредитного договору, початкову суму кредиту за кредитним договором, відсоток за кредитним договором, суму сплачених відсотків, напрям та обсяг витрачених кредитних коштів, суму коштів, що підлягає компенсації.

Мінекономіки у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів компенсації затверджує розподіл коштів між уповноваженими банками та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує їх щомісяця до 25 числа уповноваженим банкам.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Мінекономіки.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

11-1. Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після його створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство.

{Абзац перший пункту 11-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства подають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, і подають їх до 10 числа поточного місяця Укрдержфонду у паперовому вигляді та в електронній формі.

<
Назад до списку